Garantiordning
hos VVS Compagniet

ELFO-garanti og Dansk VVS Garanti garantiordning er skabt for at sikre, at en klage ikke er forgæves.
Får man medhold i ankenævnet, og er installatøren i mellemtiden gået konkurs, træder garantiordningerne
til og dækker tabet.

Ankenævnene og garantiordningerne dækker dog kun arbejde, der er udført af installatører, der er medlem
enten af Dansk VVS eller ELFO.

Se derfor efter el-mærket eller Dansk VVS Garanti-logoet næste gang du skal have udført installationsarbejde.